بادی بیوتی بلی

نمایندگان بین المللی رشته ورزشی بادی بیوتی بلی 

BodyBeautyBelly International Representatives
Post Full Name Country
International Founder and World President SeyedDavood HosseiniRay

GAU University Representative Mustafa Apak

North Cyprus Representative Eyup Zafer Gokbilen

North Cyprus Representative Tarek Mustafa

Turkey Representative Murtaza Unlu

Iran Representative

Shakiba RafieiNezhad

IRAN

Armenia Representative Ster Arad

France Representative
Isa Myers

Egypt Representative

Nancy Griffin

USA Representative
Maral MiyanPoshteh

Germany Representative

Earl Schneider

Germany Representative

Jalal Omidi

Greece Representative
Kaycee Brooks

Syria Representative Bilal Bahssas

Italy Representative

Belinda Mertoza

Russia Representative

Roman Tylov

Lebanon Representative
Hamzah Abid

England Representative

Salman Godarzi

Ukraine Representative

Marion Wontanof

 UAE Representative Marziyeh Rezaie

India Representative Salman Takor

Georgia Representative Hossein Chenari

China Representative Jin Yong 

Spain Representative Alvaro Miguez

Netherland Representative Edvin Vanbronhal

Thiland Representative Solmaz Omidi

Afghanistan Representative Fereidoon Mohammadi

Turkamanistan Representative Gurban Alikja
Iraq Representative Simko Majeed


بادی بیوتی بلی

درباره ما

وب سایت رسمی رشته ورزشی بادی بیوتی بلی

سال تاسیس رشته : 1380 - 2001

 

آدرس

   تهران ،نارمک ، میدان نبوت ، کوچه سجاد، پلاک 6 ، واحد 1

  آدرس ایمیل:
info(@) bodybeautybelly.ir 

  

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه:
08:00 تا 15:30

پنج شنبه:
08:00 تا 14:00