اسامی نمایندگان رشته ورزشی بادی بیوتی بلی به شرح زیر می باشد:

آذربایجان شرقی
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
. . .
آذربایجان غربی
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
. . .
اردبیل 
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
. . .
اصفهان
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
. . .
البرز
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
آسیه مصطفی فرد ریاست بانوان استان البرز 2572
اردبیل 
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
. . .
ایلام
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
. . .
بوشهر
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
. . .
تهران
آقایان استان تهران
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
سعید لطفی عضو هیات رئیسه ریاست آقایان استان تهران

110/99/011000

حسن خیاطی نائب رئیس آقایان

110/99/011001

سید امیرحسن هاشمی  دبیرآقایان

110/99/011002

محمدعبدی عضو هیات رئیسه و مسئول کمیته قضایی آقایان

110/99/011003

. مسئول آزمون آقایان

110/99/011004

وحید ثانی مسئول آموزش آقایان

110/99/011005

محمد بخشی نیا مسئول کمیته فرهنگی آقایان

110/99/011006

علیرضا سلیمی مسئول کمیته مربیان آقایان

110/99/011007

مصطفی بامهر مسئول کمیته داوران آقایان

110/99/011008

آرش خیاطی مسئول انفورماتیک

110/99/011009

احمدبرادران قلعه جوق امورجوانان آقایان

110/99/011010

علیرضا رضائی مسئول مسابقات لیگ آقایان

110/99/011011

. مسئول قضایی آقایان

110/99/011012

کیانوش تکلو مسئول کمیته انضباطی آقایان

110/99/011013

محمدمحمودی مسئول بازرسی آقایان

110/99/011014

محمدرضا هادی زاده مسئول کمیته فنی آقایان

110/99/011016

محمدرضا روستائی مسئول پیشکسوتان آقایان

110/99/011017

مجید جمشیدی مسئول روابط عمومی آقایان

110/99/011018

عادل سرلک مسئول مسابقات آقایان

110/99/011019

حبیب اله سخایی فرد مسئول تحقیقات و پژوهش آقایان

110/99/011020

. مسئول بلی فرم آقایان

110/99/011021

محسن کهن زاده مسئول استعدادیابی آقایان

110/99/011022

. مسئول احرائیات آقایان

110/99/011023

. مسئول هماهنگی آقایان

110/99/011024

. مسئول کمیته دانشگاهی آقایان

110/99/011025

. مسئول کمیته کودکان

110/99/011026

سجاد قاسمی جورابی مسئول مشاورین آقایان

110/99/011027

احسان فلاحت پیشه مسئول مشاورین آقایان

110/99/011028

بانوان استان تهران
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
بیتا رحیمی ریاست بانوان استان تهران

110/99/011201

مهشیدسادات قریشی نائب رئیس بانوان

110/99/011202

مروارید شهری نجات دبیر بانوان

110/99/011203

رحیمه محمدی مسئول کمیته آموزش بانوان

110/99/011204

فریبا عبدالوندی مسئول کمیته آزمون

110/99/011205

لیلا فرجی مسئول کمیته فرهنگی

110/99/011206

سپیده جوادی مسئول کمیته مربیان

110/99/011207

شهرو ناظری مسئول کمیته داوران

110/99/011208

ماندانا محبی مسئول مسابقات لیگ بانوان

110/99/011211

مرضیه صداقت نیا مسئول کمیته انضباطی بانوان

110/99/011213

مهناز کیادربندسری مسئول پیشکسوتان بانوان

110/99/011216

انسیه حبیبی مسئول روابط ععمومی بانوان

110/99/011217

رفعت شمس مداح مسئول استعدادیابی بانوان

110/99/011221

زهرا بصیرتی مسئول اجرائیات بانوان

110/99/011222

آذر هاشمی مسئول کمیته دانشگاهی بانوان

110/99/011223

شهرستان ری
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
داود امانی ریاست شهرستان ری

98/14133/1

سیاوش کیهانی نائب رئیس شهرستان ری

98/14133/2

جواد شفیعی دبیر شهرستان ری

98/14133/3

آقایان شمالغرب استان تهران
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
سیدامیرحسن هاشمی ریاست شمالغرب استان تهران

110/99/011500

محسن حاجی شریف آبادی مسئول کمیته آموزش

110/99/011505

وحیدساعی دهقان مسئول کمیته مربیان

110/99/011507

رضا تاتلاری مسئول پیشکسوتان

110/99/011516

اباذر شیرپورایرج مسئول کمیته مسابقات

110/99/011518

مهرداد جلالی پور مسئول کمیته استعدادیابی

110/99/011521

بانوان شمالغرب استان تهران
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
زهرا مکرم ریاست بانوان شمالغرب استان تهران

110/99/011550

مهسا اویسی دبیر بانوان

110/99/011552

بهاره رشیدیان سرپرست کمیته آموزش بانوان

110/99/011555

حدیثه صادقی گلی سرپرست کمیته مربیان بانوان

110/99/011557

مهیا کبیری نائینی فر مسئول انفورماتیک بانوان

110/99/011559

نگین واحدی مسئول روابط عمومی

110/99/011567

شیما مظاهری مسئول استعدادیابی

110/99/011571

شمالشرق استان تهران
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
احمد مهدیان ریاست شمالشرق استان تهران

15828

آقایان جنوب شرق استان تهران
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
ناصر سقاب ریاست آقایان جنوب شرق استان تهران

16842

بانوان جنوب شرق استان تهران
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
سیده مریم موسوی ریاست بانوان جنوب شرق استان تهران

15833

جنوب غرب استان تهران
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
کبری طهرانیان ریاست بانوان جنوبغرب استان تهران

99/15250/1

نائب رئیس

99/15250/2

نیلوفر اصفهانی دبیر

99/15250/3

مریم سلطانیان مسئول آزمون

99/15250/5

زهرا مرتضوی مسئول کمیته آموزش

99/15250/6

نسرین عابدینی مسئول کمیته مربیان

99/15250/8

رضا میرزائی ریاست آقایان جنوبغرب استان تهران

99/14232/1

حامد غفوری مسئول آموزش

99/14232/6

حسن رحیمی قضایی

99/14232/13

آقایان شمیرانات
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
سیدمحسن ایگه ای ریاست شمیرانات

99/011000/1

محسن بیگی نائب رئیس

99/011000/2

احسان فلاحت پیشه دبیر

99/011000/3

محمد کمالی مسئول آموزش

99/011000/6

سیدمجید ایگه ای مسئول کمیته فرهنگی

99/011000/7

علی گنجی مسئول کمیته مربیان

99/011000/8

حسین سوری مسئول کمیته داوران

99/011000/9

سعید صابونچی مسئول امورجوانان

99/011000/11

وحید اصغرزاده مسئول کمیته انضباطی

99/011000/14

ایمان گودرزی مسئول بازرسی

99/011000/16

اصغر نژادبخش مسئول پیشکسوتان

99/011000/17

راد نواح مسئول کمیته مسابقات

99/011000/19

مجید میری استعدادیابی

99/011000/22

محسن نصیرپور مسئول هماهنگی

99/011000/24

سروش پولادین مسئول کمیته استعدادیابی

99/011000/27

میثم آرمین مسئول هماهنگی

99/011000/28

علیرضا گودرزی مسئول تدارکات

99/011000/29

مهدی شاه آبادی مسئول تدارکات

99/011000/30

وحید اصغرزاده مسئول کمیته انضباطی

99/011000/14

بانوان شمیرانات
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
فرزانه عابدی ریاست شمیرانات

110/99/011400

افسون خانی دبیر

110/99/011402

راضیه بختیاری مسئول فرهنگی

110/99/011406

سپیده روستایی مسئول کمیته مربیان

110/99/011407

فاطمه سادات ایگه ای مسئول روابط عمومی

110/99/011417

مریم سادات موسوی مسئول مسابقات

110/99/011418

فاطمه زارعی رئیس بانوان لواسانات

110/99/011426

بانوان اسلامشهر
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
سیمین مقتدائی کوچ ریاست بانوان  

99/15237/1

سهیلا رجبی نائب رئیس

99/15237/2

روح انگیز حسنعلی دبیر

99/15237/3

الهه صفرزاده مسئول کمیته فرهنگی

99/15237/7

فاطمه احمدی لیوانی مسئول کمیته مربیان

99/15237/8

مریم بوستانی مسئول کمیته داوران

99/15237/9

کیمیا عین علی مسئول امورجوانان

99/15237/11

سمیه رحیمی مسئول کمیته انضباطی

99/15237/14

مهسا حسامی مسئول بازرسی

99/15237/15

مرضیه ایمنی جاده کناری مسئول کمیته فنی

99/15237/16

مرضیه رضا روابط عمومی

99/15237/18

فاطمه عباداله زاده مسابقات

99/15237/19

زینب فراش سلطانی تحقیقات و پرورش

99/15237/20

فاطمه سرابی  مسئول کمیته استعدادیابی

99/15237/22

مهناز رجبی مسئول هماهنگی

99/15237/24

سودابه رجبی خزانه دار

99/15237/27

آیدا آقازاده مسئول امور اداری

99/15237/28

آقایان فشم
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
مهدی عباسی فشمی ریاست  آقایان

99/014215/31

بانوان شهریار
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
لیلا اسمعیلی ریاست بانوان

110/99/11270

دنیا پیشانی دار دبیر

110/99/11272

زهرا نعمتی مسئول کمیته آموزش

110/99/11273

منصوری مسئول کمیته مربیان

110/99/11274

حمیده مرادخانی مسئول امورجوانان

110/99/11279

زهره تاجیک مسئول قضایی

110/99/11281

آبیاری مسئول کمیته انضباطی

110/99/11282

معصومه شلاوند روابط عمومی

110/99/11286

کتایون دانش مسابقات

110/99/11287

سحر قربانی استعدادیابی

110/99/11290

گرمرودی اجرائیات

110/99/11291

مونا صبائی آراسته کودکان

110/99/11294

اعظم السادات طبایی عضو هیئت رئیسه

110/99/11295

پردیس ، بومهن و رودهن
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
امیرحسین فرح مند عضو هیات رئیسه و نماینده پردیس ، بومهن و رودهن

16841

خراسان شمالی
شیروان
نام و نام خانوادگی سمت کد حکم
سمیه حسینی نماینده شیروان 

15827


بادی بیوتی بلی

درباره ما

وب سایت رسمی رشته ورزشی بادی بیوتی بلی

سال تاسیس رشته : 1380 - 2001

 

آدرس

   تهران ،نارمک ، میدان نبوت ، کوچه سجاد، پلاک 6 ، واحد 1

  آدرس ایمیل:
info(@) bodybeautybelly.ir 

  

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه:
08:00 تا 15:30

پنج شنبه:
08:00 تا 14:00